Umpan Ikan Bawal : Bukan hanya ikan mas dan ikan nila saja yang biasa dipancing atau berada di suatu kolam pemancingan. Ada pula ikan bawal yang sering dijadikan objek pancingan. […]